Don't scroll, search for it here...

Conjolted Poetry

Conjolted Poetry

Friday, 3 June 2016

Owange mwidi!

Owange mwidi!

Owange mwidi,
sister wa mukwano wa sister wange.
Namwagana ku madala nga vaireh aka swetah,
omusana gwali guli tintima namwewunya,
engeri javalamu aka sweatah kumusana-
ogwali guli yaka nga gwebatumyeh otwita!

 Nali mubwangu nga nyenda fuuka nkali; ayeh,
twa wayamu katini yatandika okwelalikira
ga chali agali ga twiraineh.
Yagema kunviri de yamwenya kumbali mbali-
olwo lwene wetwa sokera okuwaya,
wenategeera embere de twagemagana nga obubina! :)

Owange mwidi,
Olusi awemula yaira mukwekaza!
Wokyewunya akulingirira ngo musiwa

Owange mwidi...
Aja yeneeza ng'o musoota;
ayeh nge mbwa; taluma!

Owange mwidi,
Aseeka yatika amiino nge empiti,
yabwatuka wewunya oba alina ensonyi.

Owange mwidi,
Ayenda okulambula ensi,
aja yansobera mba ndowoza mu lunzi,
ateh nabawo nga ndikwebuza sente-
wenjoditola mubino ebigambo byange?

Owange mwidi,
Tateera gema kukatima;
ayeh walekula aba nge'mbuzi edabo abalima.

Owange mwidi,
Waniiga yechanga yasirikirira,
kasta atandita mundolo oba yayomba ebyo nabigumira!

Owange mwidi,
Tafugika alinga mutamivu, ayeh, aja yakoba;
alekabantu bamufuge nga museveni nabana 'Uganda

Owange mwidi
Afa kubabe nga mama nomwana weh;
ayeh muniize! takubona wo! Ofuka nga muzimu mu maiso ge.

Owange mwidi,
Mugezi eiino amagezi gaswika;
ayeh aja yelalikirira ebintu ng'abasomi ababa bali tika minoh mukibina.

Owange mwidi
Tuja twalwana memale yanmukaku ngo'omusibe;
ayeh, wamaliliza, yeiza mwene kubanga omukwano gwange tiikomera!

Owange mwindi,
Mukyala wakatonda!
Ayeh waliyo byakola ebija byansobera!

Owange mwidi,
Aidi ofumba  nokulabirira  omuntu; ayeh,
womuwasa ng'oli subira ebyo byonka; oba osembye!

Owange mwidi,
Ni buti akavala ka sweatah ke...
Nga na kogela ku, ayeh tibikyuka,
ebindi tumala gaguuma!

Owange mwidi,
Ninnza obasuza wano nga ndi mwinonolo;
ayeh, amunsinza, tida mukuwa,
twida kwira bwireh mukigwo!

No comments:

Post a Comment