Don't scroll, search for it here...

Conjolted Poetry

Conjolted Poetry

Tuesday, 8 December 2015

Atalyekalagula

Atalyekalangula, taliba mukalamu...

Ng'omwiido ogwakula gwanirira,
gwona gwetaga okumwa.
Kitegeza Okutagana tikukoma,
nabafu boona balwanira Muntana.

Eyamaliliza yena yakatandika butandike olugendo lwe,
kuba, ebyensi tibimalikika.
Abatalwana bafa, abefaaku batuuka.enkomerero yentalo,
bamyansamyansa ng'entala elyasa obwire bwensi.

Omulumusi akulembaire okuvainuma,
aba tasembye kasta amalaku olugendo lwe.
kuba abasiinze abatyamireh ebirabo byaibwe,
ebiva ewa kibhumba.

Atalyekalangula, taliba mukalamu...

Niwa gezaku atya,
tali fuuna kitibwa kya nko'ko ensada.
Nempologoma esinza amaani mu kituti kya yo-
temala gatuukayo naidogo.
Yona Elwana yafuna olukusa,
olwisawo ekigere kyeyenda kyabawo.

Akola nge'nfudu yena abha mukozi,
kasta atatendukira mubyakola. kuba,
kyo gemma empola, kiba nga aamagi go,
kasta ogafaku, otolamu emere.

Neera, mwekalanguleh!
Mukole nga balimi, mumezzeh kyemusanibwa.No comments:

Post a Comment